top of page

OVER ONS

Belangrijke maatschappelijke problemen zoals toename welvaartsziekten, vergrijzing, de druk op het zorgsysteem, link tussen COVID-19 pandemie en gezonde leefstijl tonen meer dan ooit aan welke krachtige bijdrage preventie, via gezonde leefstijl en gezonde leefomgevingen, kan leveren bij het beheersen en voorkomen hiervan.  

 

Om hierin stappen vooruit te zetten, namen een 15-tal sleutelfiguren het initiatief om het preventieplatform op te richten. Door krachten te bundelen willen wij een sterk preventief gezondheidsbeleid in België ondersteunen en constructief mee verder uitbouwen.

pexels-clem-onojeghuo-211047.jpg
AdobeStock_213121966.jpeg

 Initiatiefnemers zijn: 

Dr. Wouter Arrazola de Oñate

Public health - medisch directeur VRGT vzw
 

Hella Van Laer

Voedingswetenschapper en diëtiste
 

Prof. dr. Guy T’Sjoen

Diensthoofd Endocrinologie en stofwisselingsziekten – UZ Gent
 

Prof. dr. Lieven Annemans

Gewoon hoogleraar Gezondheids- en welzijnseconomie – UGent/VUB
 

Ann Gils

Directeur Preventie en Vroegopsporing Kom op tegen Kanker

Margot Cloet

Gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro vzw

Prof. dr. Hilde Bastiaens

Hoofddocent Huisartsgeneeskunde UAntwerpen
 

Prof. dr. Benedicte Deforche

Hoogleraar Gezondheidsbevordering UGent
 

Linda De Boeck

Directeur Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

Elke Geraerts

CEO Better Minds at Work
 

Lieven Janssens

Burgemeester Vorselaar
 

Michaël Sels

Hoofddiëtist Universitair Ziekenhuis Antwerpen
 

Guy Tegenbos

Columnist De Standaard
 

Ben Van Duppen

Schepen district Borgerhout
 

Prof. dr. Guido Van Hal

Hoogleraar Sociale epidemiologie – UAntwerpen
 

Jens Aerts

Architect - Stedenbouwkundige gezonde omgeving

In naam van de Vlaamse Logo’s:


Patricia Van Pelt

Gezondheidspromotor 
 

Diederik Derijcke

Gezondheidspromotor
 

Sara Bertels

Coördinator 
 

Sophie Goetghebuer

Coördinator 

bottom of page